نشانی

Cumhuriyet Caddesi No:32 Kat: 1
Taksim-Şişli / İstanbul

ساعت کاری : دوشنبه الی شنبه،09:00 - 19:00

bilgi@citydentistanbul.com
فرم تماس
How To Reach?

در خط مترو M2 Yeni Kapı - Hacı Osman، 100 متر از خروجی پارک Gezi ایستگاه تقسیم، در جهت Beyoğlu-Şişli. در فاصله است Nisantasi تا ایستگاه مترو Osmanbey 1 کیلومتر فاصله دارد. در فاصله است

200 متر تا ایستگاه تقسیم مینی‌بوس‌هایی که از بشیکتاش، کادی‌کوی و بستانچی حرکت می‌کنند، فاصله دارد.

در تمام خطوط اتوبوسی که از تکسیم می گذرند، در 50 متری ایستگاه Beyoğlu Elmadağ. در فاصله است خطوط اتوبوسی که از ایستگاه عبور می کنند: 202 Bostancı -Taksim، 256 Ataşihir - Taksim، 25G Sarıyer - Taksim، 32T Cevatpaşa - Taksim، 35C Kocamustafapaşa - Taksim، 36T Cebeci - Taksim، 38T Küçükükökösim -Taksim -4. Eminönü, 46E Hürriyet Mahallesi - Eminönü, 46H Hürriyet Mahallesi - Beyazıt, 46KT Kuştepe - Taksim, 46T Çağlayan - Topkapı, 48N Eminiyetepe - Taksim, 54Ç Çıksalın -Harriyet - Eminök4, 46KT Kuştepe - Taksim, 46T Çağlayan - Topkapı y - Taksim, 54K Earless - Taksim, 54KT Kaptanpaşa - Dolapdere, 54ÖR Örnektepe - Taksim, 55T Gaziosmanpaşa - Taksim, 66 Gülbağ - Eminönü, 69A Mecidiyeköy - Yenikapı, 70FE Feriköy - Eminönü, 70 KE KurtuluşuATtu, 70 KE KurtuluşuATtu,70 Ataköy - Taksim, 72T Yeşilköy - Taksim , 73 Yenibosna - Taksim, 73F Florya - Taksim, 74A Gayrettepe - Eminönü, 83O Bus Terminal - Taksim, 85T Esentepe - Taksim, 87 Topkapı - Taksim, 89C Başakşehir - Taksim, 92T Bağakşehir - Taksim, 92T BağsimT -TaksimTin -Taksimbury9,9 سایت - Taksim, DT1 Ortakoy - Taksim

200 متر تا ایستگاه تقسیم مینی‌بوس‌هایی که از بشیکتاش، کادی‌کوی و بستانچی حرکت می‌کنند، فاصله دارد.

در خط مترو M2 Yeni Kapı - Hacı Osman، 100 متر از خروجی پارک Gezi ایستگاه تقسیم، در جهت Beyoğlu-Şişli. در فاصله است Nisantasi تا ایستگاه مترو Osmanbey 1 کیلومتر فاصله دارد. در فاصله است

200 متر تا ایستگاه تقسیم مینی‌بوس‌هایی که از بشیکتاش، کادی‌کوی و بستانچی حرکت می‌کنند، فاصله دارد.

در تمام خطوط اتوبوسی که از تکسیم می گذرند، در 50 متری ایستگاه Beyoğlu Elmadağ. در فاصله است خطوط اتوبوسی که از ایستگاه عبور می کنند: 202 Bostancı -Taksim، 256 Ataşihir - Taksim، 25G Sarıyer - Taksim، 32T Cevatpaşa - Taksim، 35C Kocamustafapaşa - Taksim، 36T Cebeci - Taksim، 38T Küçükükökösim -Taksim -4. Eminönü, 46E Hürriyet Mahallesi - Eminönü, 46H Hürriyet Mahallesi - Beyazıt, 46KT Kuştepe - Taksim, 46T Çağlayan - Topkapı, 48N Eminiyetepe - Taksim, 54Ç Çıksalın -Harriyet - Eminök4, 46KT Kuştepe - Taksim, 46T Çağlayan - Topkapı y - Taksim, 54K Earless - Taksim, 54KT Kaptanpaşa - Dolapdere, 54ÖR Örnektepe - Taksim, 55T Gaziosmanpaşa - Taksim, 66 Gülbağ - Eminönü, 69A Mecidiyeköy - Yenikapı, 70FE Feriköy - Eminönü, 70 KE KurtuluşuATtu, 70 KE KurtuluşuATtu,70 Ataköy - Taksim, 72T Yeşilköy - Taksim , 73 Yenibosna - Taksim, 73F Florya - Taksim, 74A Gayrettepe - Eminönü, 83O Bus Terminal - Taksim, 85T Esentepe - Taksim, 87 Topkapı - Taksim, 89C Başakşehir - Taksim, 92T Bağakşehir - Taksim, 92T BağsimT -TaksimTin -Taksimbury9,9 سایت - Taksim, DT1 Ortakoy - Taksim

200 متر تا ایستگاه تقسیم مینی‌بوس‌هایی که از بشیکتاش، کادی‌کوی و بستانچی حرکت می‌کنند، فاصله دارد.