زیبایی در درمان ایمپلنت

زیبایی در درمان ایمپلنت

به هیچ وجه. موفقیت زیبایی در ایمپلنت نیازمند کار بسیار حساس و دقیق است. این مطالعه حساس و دقیق در حوزه کاربردهای پیشرفته جراحی و زیبایی دندانپزشکی است و دانش و تجربه کافی ضروری است.

حتی یک اشتباه کوچک توسط دندانپزشک متخصص در اعمال ایمپلنت زیبایی منجر به شکست در نتیجه می شود. معکوس کردن چنین شکست هایی به اندازه اعمال زیبایی ایمپلنت دشوار است. مزایای قیمت ایمپلنت در ترکیه را نباید فراموش کرد.

درمان ایمپلنت زیبایی از یک طرف یک درمان بسیار آسان و ساده است، اما وقتی به روی دیگر سکه نگاه می کنیم، یک روش درمانی بسیار حساس و پیچیده است.

همه فرآیندها باید از نظر زیبایی شناختی و عملکرد بسیار خوب برنامه ریزی و اجرا شوند.

در صورتی که ایمپلنت های دندانی با حساسیت بسیار بالایی اعمال شوند، به خصوص در قسمت قدامی دهان که مربوط به ناحیه زیبایی است، ظاهری زیبا و طبیعی به دست می آید که با هیچ روش درمانی دیگری نمی توان به آن دست یافت.

- نیمرخ لثه حفظ شده و فرم طبیعی لثه حفظ می شود.
- به لطف ایمپلنت نیروی ثابتی به ناحیه استخوان فک در ناحیه بیماری های دندانی و از دست دادن دندان وارد می شود و استخوان آن ناحیه تحریک می شود، یعنی مانند بافتی که دائماً در حال کار است تحریک می شود. در نتیجه این تحریک، از ذوب شدن و فروپاشی در ناحیه استخوان توسط ایمپلنت جلوگیری می شود. در پروتزهای پل ثابت که جایگزینی برای ایمپلنت هستند، چنین چیزی وجود ندارد. اگر ایمپلنت در ناحیه ای که در آن از دست دادن دندان تجربه می شود اعمال نشود، متأسفانه، در هر صورت، ذوب شدن استخوان و فروپاشی تجربه می شود. این امر تقارن فرد را به هم می زند و ظاهری غیر زیبایی ایجاد می کند. اما با استفاده از ایمپلنت که یکی از مهمترین مزیت های ایمپلنت در مقایسه با پروتز بریج است، می توان بر این امر غلبه کرد.
- به لطف ایمپلنت های دندانی، دندان های طبیعی از فرسایش در امان می مانند. نتیجه ای طبیعی تر، زیبایی شناختی تر و باعث آرامش فرد می شود تا بتوان آن را بین هر دندان با نخ دندان گذاشت.

 

 

سوالات متداول

در گذشته ایمپلنت های دندانی را بیشتر برای تکمیل نواحی بی دندانی یعنی تکمیل عملکرد جویدن با پروتز ثابت می ساختیم. اما اکنون این درک در دندانپزشکی مدرن کاملاً از بین رفته است…

ما کاربرد ایمپلنت را از نظر زیبایی بخصوص در از دست دادن دندان قدامی همراه با عملکرد در نظر می گیریم.

زیبایی کامل برای فردی که دندانی را در قسمت جلوی دهان خود از دست داده است، بدون اینکه به شکل و فرم لثه در آن ناحیه آسیبی وارد شود، تنها با درمان ایمپلنت امکان پذیر است.

با این حال، این نوع کاربرد ایمپلنت/زیبایی نیاز به برنامه ریزی درمانی پیچیده و دقیق، دانش، تجربه و تخصص کافی دارد.

اطلاعات